Bütüncül Tıbbi Yaklaşım

Kliniğimizde; “Düşünce, Duygu ve Fiziksel Beden”  birlikteliğini unutmadan “Bütüncül” bir yaklaşımla teşhis ve tedaviler uygulanmaktadır.

Modern Tıp, Antik Çin Tıbbı ( Akupunktur ) ve Auriküloterapi (Fransız Kulak Akupunkturu) yöntemlerinin  birbirlerini tamamlayıcı şekilde teşhis ve tedavide uygulanmaları esas alınır.

Tedaviler kimyasal ilaç bazlı değildir.

Teşhis de tedavi de kişiye özgüdür. Aynı hastalık adı konulmuş hastaların bile içsel dinamikleri birbirinden farklıdır.

Teşhisler kulaktan muayene ile yapılır, ayrıca bazen biyofeedback temelli cihazlardan ve akupunktur noktalarından ölçümler yapan cihazlardan faydalanılır.

Hedef; vücudun kendi dengesini yeniden temin etmesidir (homeostaz).

Kimler Bu Tedavi İçin Başvurabilir?

Herhangi bir sağlık problemi olan veya sağlıklı kalmak isteyen her birey

Auriküloterapi ( Fransız Kulak Akupunkturu ) Yönteminin En Etkili ve Başarılı Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

İlaç kullanmadan uygulanan bu yöntem, kronik ve tekrarlayıcı kas iskelet sistemi ağrıları (Boyun, omuz, sırt, bel, kalça, bacak ağrıları vb.)  ve geçirilmiş psikolojik travmaların yarattığı olumsuz sonuçların giderilmesinde çok etkilidir.

Tedavi sadece semptomatik değildir, aynı zamanda problemin kökenini de farklı bir açıdan değerlendirerek köken sebep tedavisi ve tekrarları önleme olasılığı bulunmaktadır.

Peki Dermatolojik Hastalıkların Tedavileri?

Kliniğimizde her hastaya ve tüm hastalıklara bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılır, ilaç kullanmadan dengeleme ve kökendeki problemi bulup çözme odaklı bir yaklaşım benimsenir. 

Ancak ek olarak, dermatolojik hastalıklarda, Modern Tıbbın en güncel teşhis ve tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

Aşağıdaki linkte, kliniğimizde uygulanan Modern Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri” açıklanmıştır.

Dermatolojide Modern Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri